tw logo grey

Menneskerne bag ParsePort

ParsePort blev grundlagt i 2009 af Michael Krog (tidligere direktør for den pan-nordiske distributør Boston Distribution A/S og EMEA-direktør for gaming-producentenSteelSeries) og Kim Eriksen (tidligere produktchef for den danske distributør GS Scandinavia A/S og nordisk salgschef hos 3Dconnexion - et Logitech selskab). Menneskerne i ParsePort har alle været ansat på et eller flere niveauer i salgskanalen - dvs. på forhandler-, distributør- og/eller leverandørniveau. Vi har alle oplevet udfordringerne i rapporteringsscenariet tæt på - og den væsentligste drivkraft i skabelsen af ParsePort har været at minimere arbejdsbyrden for alle parter, alt imens der stadig leveres højeffektive data.

XBRL

I 2011 udvidede vi vores produktportefølje til også at omfatte datakonvertering for den finansielle sektor ved hjælp af XBRL-dataformatet.

Lokation

Udover vores centrale beliggenhed i Taastrup, sætter vores placering i CET-tidszonen os i stand til at udføre tidskritiske opdateringer til både Europa, USA og Asien.

Info

ParsePort har været profitabelt fra første år, og trods vores unge alder er vi AAA-ratede og har aldrig anvendt kreditfaciliteter.