tw logo grey

Produkter

ParsePort tilbyder tre niveauer af databehandling: "Data Indsamling", "Data Vask" og "Data Præsentation".

Normalt tilbydes produkterne i rækkefølge, men hvert niveau kan også vælges individuelt alt efter dit behov.

bi da data indsamling hov bi da data vask hov bi da data prsentation hov


 

ParsePort: Processen forklaret

Primære og essentielle "guidelines":

 • ParsePort er ikke et data-analysefirma og kan ikke sammenlignes med f.eks. GFK, IDG eller lignende. Vi sælger ikke konkurrent-data, ligesom vi ikke udfører analyser på f.eks. markedsandele. ParsePort er et lukket system der alene har til formål at støtte salgs- og planlægningsarbejde - ikke for at monitorere generelle trends i markedet.
 • ParsePort "ejer" ingen data. Hos os ejes data altid af den oprindelige data-leverandør - og kun denne kan bestemme hvem der skal have hvilke data. Vi evaluerer ikke de data vi modtager - vi behandler, validerer og leverer kun data til den specifikke modtager.
 • ParsePorts primære indtægtskilde er ikke distribution af "rå" data - det meste af dette sker faktisk uden beregning. Men så snart en data-leverandør eller -modtager ønsker ekstra "features" tillagt en rapport (det kunne f.eks. være konvertering af formater, valutaomregning o.l.), tillægges der et mindre håndteringsgebyr.

Hvis vi prøver at se på den generelle rapporterings-model som normalt anvendes på leverandør-niveau, ser den således ud:

DK_Scenario1

Forklaring: I en typisk salgskanal optræder der ofte flere leverandører, distributører og forhandlere. De forskellige leverandører anvender ofte mere end én distributør - og de forskellige distributører kæmper ofte om de samme forhandlere. I scenariet ovenfor, kunne "Leverandør 1" sælge produkter til både "Distributør 1" og "Distributør 2" - og begge distributører kunne sælge produkter til både "Forhandler 1" og "Forhandler 2".

Målsætningen for alle parter er i reglen den samme: At holde salget højt og lageret lavt til enhver tid (= høj omsætningshastighed). For at sikre dette, vil:

 • ...distributøren typisk bede de største forhandlere om at rapportere salgs- og lagertal.
 • ...leverandøren typisk bede både distributørerne og de største forhandlere om at rapportere salgs- og lagertal. Leverandøren kunne bede distributøren om blot at videresende tallene fra forhandlerne, men dette tilfører typisk kun et niveau mere med mulighed for forsinkelse og data-"forurening" hvis en rapport skulle være blevet ændret.

 

UDFORDRING 1: Rapporter med salgs- og lagertal flyder i store mængder mellem alle parter. En stor del af rapporterne bliver lavet manuelt, hvilket giver 1) mere arbejde og 2) forøget chance for at de forkerte rapporter ender hos den forkerte partner.

For at undgå en masse data-konvertering, flytning af kolonner, søg/erstat og Excel-LOPSLAG, bruger leverandørerne ofte deres dominante markedsposition til at kræve rapportering i faste skabeloner (f.eks. præ-definerede Excel-ark). Det primære problem ved dette er, at skabelonen for Leverandør 1 er unik og ikke identisk med den, Leverandør 2 anvender - og hermed bliver arbejdsbyrden egentlig blot flyttet fra leverandøren til distributørerne og/eller forhandlerne da de nu skal overholde flere forskellige skabeloner.

Men: Da mange store forhandlere også har en stærk markedsposition, vil de ofte nægte at rapportere i et andet format end deres eget - hvilket så igen også er unikt for hver forhandler.

Mange løsninger til disse udfordringer er forsøgt - varierende fra brug af simpel magt (hvor leverandøren ellers nægter at være ansvarlig for lagersituationen) til bonus-systemer hvor distributøren/forhandleren bliver belønnet for at gøre det ekstra arbejde, rapporteringen medfører. I vores øjne er dette en "friktionsomkostning" da pengene ikke bliver anvendt til at generere mere salg - men kun til at supportere en gammeldags og ikke-effektiv arbejdsproces.

Alt i alt er salgskanalen "overophedet" med rapporter - hvorfor leverandører også ofte bliver mødt med en negativt svar til en rapport-forespørgsel.

UDFORDRING 2: Der anvendes ikke et fælles format

Hvis vi tager udgangspunkt i, at alle salgs- og lagertal ender hos leverandøren i en fast skabelon (hvad enten dette så er foretaget af leverandøren, distributøren eller forhandleren), møder han så den næste udfordring: Hvis han anvender flere distributører og disse sælger til de samme forhandlere, er der en chance for at Distributør 1 rapporterer at have solgt 1 stk. "XX-YYYY" til "Forhandler 1" til en pris af 100 EUR - og Distributør 2 rapporterer at have solgt 1 stk. "XXYYYY" til "Forhandler_1" til en pris af 745 DKK. Det er nøjagtigt det samme produkt der sælges til den samme forhandler til den samme pris - men der er små forskelle i, hvordan det rapporteres (eksemplet er forstærket af forståelseshensyn, men alligevel realistisk).

For at imødekomme denne udfordring, bliver leverandøren nødt til at "matche" både kundenavne og produkter manuelt, ligesom han er nødt til at lave valutaomregning.

 

UDFORDRING 3: Selv med faste rapporterings-skabeloner (som stadig kun flytter arbejdsbyrden nedad), har leverandøren stadig en stor arbejdsbyrde i at lave data-"vask" - og da denne vask bliver foretages på leverandør-niveau, nyder Leverandør 2 ikke godt af det arbejde der foretages hos Leverandør 1. Alle leverandører udfører reelt de samme, manuelle rutiner om og om igen.

 

ParsePort's rapporterings-model:

DK_Scenario2

LØSNING PÅ UDFORDRING 1:

 • Forhandlere og distributører tilbydes ét rapporteringspunkt for alle eller udvalgte salgs- og lagertal. Rapporterne kan leveres i næsten alle formater (.csv, .txt, EDI, Excel osv.), og data-leverandøren fortæller ParsePort hvem der skal have hvilke data én gang for alle. Forhandleren/distributøren kan så koncentrere sig om sin kerneforretning og henvise rapport-forespørgsler fra leverandører direkte til ParsePort. I tilgift kan ParsePort levere data til leverandøren i nøjagtigt det format, han ønsker uden at besvære forhandleren eller distributøren.

  Hvis distributøren/forhandleren ændrer på sit system eller rapporteringsrutiner, vil leverandøren aldrig bemærke ændringen, da ParsePort blot ændrer import-filteret for den pågældende kunde.

 

LØSNING PÅ UDFORDRING 2:

 • ParsePort's kerneforretning er import, behandling og eksport af data i forskellige formater. Selv om data sendes i f.eks. CSV-format, kan de let distribueres videre i f.eks. Excel-format - ligesom vi kan flytte rundt på kolonner og ændre overskrifter så de matcher leverandørens præference.

  Måtte leverandøren på noget tidspunkt ønske at ændre på deres rapporterings-skabelon, vil ParsePort blot ændre eksport-filteret for den pågældende leverandør og ingen distributører eller forhandlere vil blive besværet eller påvirket på nogen måde.

  ParsePort har en bred kundebase over hele Europa, og der er store chancer for at vi allerede samarbejder med nogle eller flere af de kunder, du ønsker at indsamle data fra. Selvom vi ikke kan levere data før en aftale om dataudveksling er på plads med distributøren/forhandleren, er det efter dette reelt kun et spørgsmål om at trykke på en knap - og dermed effektivt minimere arbejdsbyrden for alle.

 

LØSNING PÅ UDFORDRING 3:

 • ParsePort laver allerede konverteringer og "matches" på produkter, kunder, stregkoder, valuta, postnumre og meget mere for en bred kundebase. Dette gøres centralt før data når leverandøren - og dermed kan flere leverandører effektivt nyde godt af arbejde der kun udføres én gang.

 

SUMMERING:

 • Med ParsePort kan du outsource arbejdsopgaven med at indsamle information fra dine kunder. Der er ingen skjult agenda for, hvorfor du skal gøre dette - det er blot ganske simpelt mere effektivt da tidskrævende arbejdsopgaver kan udføres centralt. Leverandører, distributører og forhandlere bør fokusere på deres kerneforretning: Salg. Ingen af dem har deres egen internet- eller telefon-leverandør, rengøring eller nattevagt (selvom de alle udfører vitale og tillidskrævende opgaver) - selv kontorfaciliteter bliver ofte outsourcede, ligesom hovedparten af virksomheder leaser deres biler og IT-udstyr

Ét mobiltelefon-netværk med flere brugere er mere effektivt end en masse brugere der bygger deres egne tele-master - dette virker åbenlyst. Men princippet er det samme for rapporterings-modellen ovenfor.

Alt i alt kan ParsePort udføre de opgaver du måske allerede udfører - blot billigere, hurtigere og mere effektivt.