tw logo grey

B.I.

”Data mining”, ”Business analysis”, ”Point of Sales collection”, etc. – är alla förkortningar på samma uppgift: Att samla försäljnings- och inventeringsdata från din försäljningskanal. I brist på en enklare och mer allmänt förståelig term använder vi ”Business Intelligence” – förkortat B.I.

Att ha kunskap om dina partners aktuella försäljnings- och lagerdata är viktigt för att:

- Optimera din produktion
- Optimera din marknadsföring
- Förutse lagerstatus och förebygga saldoproblem

Kan du göra det själv? Ja – absolut.
Är det effektivt? Nej – definitivt inte.

Varför?

Därför att B.I. fungerar på precis samma sätt som när du lägger ut tjänster såsom IT-tjänster, telekommunikation, säkerhet, billeasing och städning. 95% av B.I. är enformigt administrativt arbete som inte skapar tillväxt av din verksamhet. De sista 5% är den analys av din inhämtade data som du baserar dina beslut på huruvida du ska tänka om, beträffande en marknadsföringskampanj eller öka produktion och/eller inköp.